ANBI

ANBI

Naam van de instelling

Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim
Handelend onder de naam: Kringloopwinkel Op Dreef

Gegevens van de instelling

Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim
Kringloopwinkel Op Dreef
Kagerdreef 90
2172 HM  Sassenheim

e-mail: info@kringloopwinkelsassenheim.nl
telefoon: 0252 – 216288

Bankrekening nr. : NL07RABO0119558637
BTW nr. : NL815405194B01
KVK nr. : 28108696

Het bestuur

dhr. K. Bolt – voorzitter
mevr. H.J.T. van Laar – secretaris
dhr. J.J. Lindhout – penningmeester
dhr. E.J. Durieux – lid
dhr. Rob Gerrits – lid
dhr. H.J. Maat – lid
Vacature – PR (extern)

Doelstelling van Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim

Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim heeft ten doel:

  • het organiseren en operationeel doen functioneren en exploiteren van Kringloopwinkel Op Dreef waar aangeboden en opgehaalde goederen door vrijwilligers eerst worden gesorteerd en vervolgens verkocht. De baten van de verkoop van goederen komen ten goede aan de door het Pastoraal Fonds beheerde fondsen voor het financieren van hulp- en ontwikkelingsprojecten en transporten van hulpgoederen in het bijzonder in landen in Oost-Europa.
  • het verzamelen, sorteren, inpakken en laten uitvoeren van transporten van hulpgoederen, in het bijzonder naar Roemenië en Oekraïne en zo nodig andere landen in Oost-Europa.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

In Kringloopwinkel Op Dreef zijn ongeveer 170 vrijwilligers actief, afkomstig uit Sassenheim en omliggende dorpen. Samen zorgen zij voor een aangename en stimulerende werksfeer. Het bestuur draagt hier onder andere aan bij door het geven van tijdige informatie over beoordelingen door klanten en over de hoogte van de verkopen. Hiertoe worden minimaal 2 Informatiebulletins per jaar verspreid en wordt er jaarlijks een informatieavond voor medewerkers georganiseerd. Door middel van publicaties in lokale media wordt externe belangstelling voor onze doelstellingen en activiteiten gewekt, met als doel de opbrengst van de verkopen op het huidige hoge niveau vast te houden en mogelijk nog te verhogen. Op deze manier heeft Kringloopwinkel Op Dreef de afgelopen jaren in Oost-Europa al voor ruim 5 miljoen euro aan hulp kunnen geven.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de stichting bestaat eruit dat alle medewerkers, inclusief de bestuurders, volledig op vrijwillige basis werkzaamheden verrichten zonder enige vorm van financiële beloning.

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2019

Een belangrijke activiteit in Kringloopwinkel Op Dreef is het ontvangen, het ophalen en het sorteren/controleren van goederen in “Le Depot” (de voormalige gymzaal aan de Kagerdreef 51A). Nadat de goederen zijn beoordeeld en goed bevonden, worden deze in de verschillende afdelingen van de tegenoverliggende winkel (de voormalige basisschool aan de Kagerdreef 90) uitgestald en te koop aangeboden.

Een deel van de ingebrachte en opgehaalde goederen moet helaas worden afgevoerd omdat deze goederen om diverse redenen niet geschikt blijken te zijn voor de verkoop. Het zo ontstane afval wordt vervolgens naar soort (metaal, papier, hard plastic, zacht plastic, glas, hout, aardewerk, elektrische apparaten, piepschuim en restafval) gescheiden. Metaal en papier (30,000 kg per jaar!) worden verkocht om te worden gerecycled en het overige, optimaal gescheiden afval wordt afgevoerd naar de milieustraat van de Gemeente Teylingen. Al deze werkzaamheden vinden plaats in “Le Depot”, tijdens, maar voornamelijk buiten de reguliere openingstijden, hetgeen neerkomt op zes dagen per week.

Naast de verkoop van tweedehands artikelen worden ook transporten van met name kleding, schoenen, dekens en medische artikelen verzorgd. Binnengebrachte kleding wordt dus niet verkocht, maar gesorteerd en verpakt t.b.v. hulptransporten naar Oost-Europa. In 2019 hebben drie kledingtransporten naar Oekraïne en één kledingtransport naar Roemenië plaatsgevonden. Daarnaast was er één speciaal transport  van schoolmeubilair (m3) naar Oekraïne. In totaal werden 2926 dozen op transport gezet met een volume van 155 m3 .

Voor de besteding van het geld en voor de organisatie van de kledingtransporten is een speciale commissie verantwoordelijk: de Commissie Pastoraal Fonds, kortweg “Pastoraal Fonds” genoemd. Het Pastoraal Fonds beoordeelt hulpaanvragen uit Roemenië en Oekraïne, en bepaalt vervolgens of deze aanvragen worden gehonoreerd en hieraan een financiële bijdrage wordt gegeven. De hulpaanvragen zijn voornamelijk afkomstig van lokale gemeenschappen, doktersposten en scholen. Een vertegenwoordiging van het Pastoraal Fonds brengt jaarlijks een bezoek aan de ondersteunde dorpen in Roemenië en Oekraïne om de voortgang met eigen ogen waar te nemen. Hierbij is er ruime aandacht voor de financiële aspecten om zo de juiste besteding van de beschikbaar gestelde gelden te kunnen beoordelen.

Jaarlijks wordt er voor de medewerkers van Kringloopwinkel Op Dreef in samenwerking met het Pastoraal Fonds een bijeenkomst georganiseerd. Middels presentaties wordt openheid van zaken gegeven hoe het geld in met name Roemenië en Oekraïne is besteed.
In 2019 zijn een viertal bestuursvergadering gehouden en een viertal vergaderingen met de afdelingshoofden. In het voorjaar is tweemaal een buitenverkoop op het plein voor Kringloopwinkel Op Dreef gehouden. Gedurende het kalenderjaar zijn er bijzondere verkoopacties zoals voor Valentijnsdag, Pasen, Koningsdag, Halloween en Kerst.

In 2019 is door Kringloopwinkel Op Dreef ook aandacht besteed aan lokale doelen. Zo zijn cheques uitgereikt aan de Christelijke Harmonie Vereniging Crescendo, Hospice Duin en Bollenstreek, De Zonnebloem
afd. Sassenheim, en VoorleesExpress Bollenstreek.

Financiële verantwoording Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim

Jaarrekening-2019-Stichting-Pastoraal-Fonds-Sassenheim