Vacatures Pastoraal Fonds

Vacatures Pastoraal Fonds

Heb je belangstelling voor deze functie of wil je er meer informatie over?

Het Pastoraal Fonds bestaat sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw.
Het voornaamste doel van het Pastoraal Fonds was en is om diaconale hulp te bieden aan de allerarmsten in Hongarije, Roemenië en Oekraïne.
Het Pastoraal Fonds is een commissie van de Protestantse Gemeente te Sassenheim.
Sinds de jaren ’90 kan het Pastoraal Fonds met de inkomsten uit de verkoop van tweedehandse goederen op rommelmarkten (begin jaren ’90), de kringloopwinkel aan de Bijweglaan in Sassenheim (eind jaren ’90) en Kringloopwinkel Op Dreef aan de Kagerdreef 90 te Sassenheim (sinds 1 mei 2002), projecten in Oost-Europa en transporten naar Roemenië en Oekraïne financieren en begeleiden.

Kringloopwinkel Op Dreef bestaat sinds 1 mei 2002 en is sinds 1 januari 2006 ondergebracht in de Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim.

De doelstelling van het Pastoraal Fonds komt overeen met de doelstelling van de stichting Pastoraal Fonds Sassenheim, waarin Kringloopwinkel Op Dreef is ondergebracht.

Het Pastoraal Fonds heeft als voornaamste doel om materiële, financiële, diaconale en ontwikkelingshulp te bieden aan mensen die wonen in landen in Oost-Europa. Voornamelijk in Roemenië en Oekraïne. Daartoe worden o.a. projecten gefinancierd in de gemeenten Tileagd, Bilghez, Alesd en Marghita in Roemenië.
Financiële ondersteuning van projecten vindt ook plaats in de gemeenten Gát, Csikós, Balazsér, Csonkapapi, Kigyós, Kisbégány en Nagymuzsaly in Oekraïne.

De voornaamste taak van de leden van het Pastoraal Fonds is het realiseren, begeleiden en controleren van uitgezette projecten en uitgevoerde transporten.
Daartoe bestaat het Pastoraal Fonds uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.

Op dit moment is er geen vacature.