Projecten in Oekraïne

Projecten in Oekraïne

Plaats: Gát
Project: Tafeltje-dek-je

In het najaar van 2002 is gestart met een project, wat vergelijkbaar is met het tafeltje-dek-je systeem in Nederland. De keuken van de middenschool in Gát is uitgebreid met een aantal gasfornuizen en kookgerei zodat dagelijks voor een 50-tal ouderen een warme maaltijd kan worden gekookt. De keuken geeft nu werk aan een drietal dames die de gerechten klaarmaken. Nadat het eten is gekookt worden de maaltijden in speciale bakjes geschept. Deze maaltijden worden dan bij circa 50 personen thuisbezorgd.
Het project loopt nu al weer ruim 15 jaar en is nog steeds een groot succes.


Plaats: Gát
Project: Brood voor leerlingen op de Middenschool

Het Pastoraal Fonds ondersteunt een project waarbij alle kinderen op de Middenschool (leerlingen van 6 tot 15 jaar) iedere dag een vers broodje en een beker melk krijgen. Er zijn veel kinderen die met een lege maag naar school gaan, omdat er thuis geen eten beschikbaar is. Zij krijgen nu op school iets te eten, want met een gevulde maag leer je beter dan met een lege maag. Dit project wordt door het Pastoraal Fonds met liefde gedragen en zal naar het zich laat aanzien nog wel enige tijd voortduren.


Plaats: Gát
Project: Leermiddelen voor de middenschool

De middenschool (leerlingen van 6 – 14 jaar) in Gát krijgt van het Pastoraal Fonds geldelijke steun voor 365 leerlingen. Met dit geld kan de school ter plaatse de éénmalig te gebruiken leermiddelen naar behoeft kopen en aan de kinderen worden uitgedeeld. Dat zijn o.a. schriften, pennen, potloden, vlakgom, kleurpotloden. Maar ook boetseerklei, schoolkrijt, pakken A-4 papier, kan worden gekocht.


Plaats: Csonkapapi
Project: Tafeltje-dek-je

In het najaar van 2009 is gestart met een project, wat vergelijkbaar is met het tafeltje-dek-je systeem in Nederland. Er is een keuken in een ruimte van de kleuterschool geschikt gemaakt voor het bereiden van maaltijden. Dagelijks wordt een warme maaltijd bereid voor een 30-tal ouderen. De keuken geeft nu werk aan een drietal dames die de gerechten klaarmaken. Nadat het eten is gekookt worden de maaltijden in speciale bakjes geschept. Deze maaltijden worden dan thuisbezorgd.
Het project loopt nu al weer ruim 6 jaar en is nog steeds een groot succes.


Plaats: Nagymuzsaly
Project: Entree van de middenschool opknappen

De entree van de middenschool in Nagymuzsaly is de belangrijkste ingang van de school. Niet alleen komen hier dagelijks de leerlingen binnen, maar wordt ook gebruikt om klassenfoto’s te maken. Ook bij bezoeken van delegaties van andere scholen is dit de plaats waar men elkaar het eerste ontmoet. Omdat het bordes niet van een overkapping is voorzien heeft het tegelwerk veel te leiden onder allerlei weersinvloeden. Veel tegels liggen los of zijn reeds verwijderd.
Het bordes is duidelijk aan een opknapbeurt toe en men wil ook een overkapping gaan aanbrengen.
Het project is in 2017 gestart met financiële hulp van het Pastoraal Fonds.


Plaats: Nagymuzsaly
Project: Renovatie van keuken, opslagruimten en waslokaal

De keuken van de middenschool in Nagymuzsaly wordt intensief gebruikt. De inrichting is echter sterk verouderd. Naast het feit dat het tegelwerk op de vloer en de wanden heel er beschadigd zijn, staat er deels ook verouderde keukenapparatuur. Daarnaast zijn de opslagruimte van de voorraad (aardappelen, groenten e.d) eigenlijk onbruikbaar omdat het niet aan de hygiënische eisen voldoet.
Ook de afwasruimte dient verbeterd te worden.
Dit project, de renovatie van de keuken e.d. is in 2017 gestart.


Plaats: Kigyós
Project: Opknappen van de kleuterschool

Sinds september 2012 zijn de lagere school en de kleuterschool samengevoegd, zodoende is dit een Educatief Opvoedkundig Centrum te Kígyós geworden.
Dit is een overheids instelling.
Vanaf september zijn op de benedenverdieping van de lagere school twee klaslokalen gereedgemaakt voor de oudste kinderen van de kleuterschool. Het is de bedoeling om deze ruimten mooier te maken.
Inmiddels is de keukenvloer vernieuwd en is ook een vloer van een andere ruimte inmiddels vernieuwd.
De toiletgroepen dienen eveneens opgeknapt te worden.


Plaats: Gát
Project: Maaltijden voor kinderen van kleuterschool

Sinds enige tijd ondersteunt het Pastoraal Fonds het project de maaltijden voorziening op kleuterschool. Van staatswege is daar wel een vergoeding voor maar dat is onvoldoende gebleken. Daarom wordt hieraan ook door het Pastoraal Fonds een bijdrage geleverd. Het zal naar het zich laat aanzien nog wel enige tijd voortduren.


Plaats: Gát, Csikós, Balaszér, Kisbégány, Csonkapapi, Kigyós, Nagymuzsaly
Project: Kledingtransporten

Bij Kringloopwinkel Op Dreef wordt het gehele jaar kleding en textiel ingezameld. Deze kleding wordt vervolgens uitgezocht en gesorteerd op: dameskleding, herenkleding, babykleding, kinderkleding, sportkleding, zwarte kleding, gordijnen, vitrage, dekens, enz. Alles wordt vervolgens weer netjes ingepakt in dozen. Ook worden ingeleverde schoenen en brillen ingepakt.
Als het transport gaat plaatsvinden wordt nog nagegaan of nog andere artikelen kunnen worden meegestuurd, zoals speelgoed, rolstoelen of rollators, e.d.
In de dorpen worden de spullen uitgedeeld aan de allerarmsten.


Plaats: Gát, Csonkapapi, Kisbégány, Kigyós, Nagymuzsaly
Project: Studiegeld

In 2005 is het Pastoraal Fonds begonnen met het financieel ondersteunen van studenten die door de thuissituatie (gebrek aan voldoende inkomsten, werkloosheid, overlijden van vader en/of moeder)anders niet kunnen gaan studeren. Veelal wordt het geld gebruikt om te kunnen reizen tussen de hogere school of universiteit en thuis. Ook kunnen deels de maaltijden ervoor worden betaald. De bijdrage is geen volledige studiebeurs, maar een financieel steuntje in de rug.
In 2017 krijgen 4 studenten een financiële ondersteuning.


Plaats: Nagymuzsaly
Project: Servies voor de Middenschool

In de middenschool (leerlingen van 6 t/m 15 jaar) kunnen de leerlingen tussen de middag een maaltijd e.d. krijgen. Hierbij maakt de school vanzelfsprekend gebruikt van bekers, borden , schalen e.d. Naast het feit dat alles handmatig wordt afgewassen sneuvelt er ook regelmatig wel iets. De school wordt door het Pastoraal Fonds financieel geholpen bij de aanschaf van een nieuw servies.


Plaats: Gát
Project: Sponsor van Vakantie Bijbel week

Ieder jaar wordt er mede door het Pastoraal Fonds een ‘Vakantie Bijbel week’ georganiseerd. Aan deze week doen ca 90 kinderen mee, die dan elke dag een onderwerp uit de bijbel behandelen. De onderwerpen zijn in Nederland ontwikkeld door een organisatie, die werkt onder de naam KOEN.(Kinderwerk Oost Europa Nederland).
De leiding is in handen van de plaatselijke predikant, een aantal dames van de kerkenraad van de Reformatorische Kerk en een aantal oudere kinderen.


Plaats: Gát
Project: Financiële ondersteuning van de diaconie

Het diaconale werk in Oekraïne is voor het Pastoraal Fonds een belangrijke speerpunt. In Gát wordt de diaconale steun nu verzorgt door een diaconale werkgroep van de Reformatorische kerk.
De diaconale werkgroep ontvangt financiële ondersteuning voor het maken van voedselpakketten of het kopen van medicijnen voor mensen die het niet kunnen betalen. Soms wordt het geld ook besteed aan een begrafenis.
De mensen in het buurtschap Csikós, dat in feite bij Gát hoort, wordt ondersteund vanuit Gát.


Plaats: Gát
Project: Ondersteuning van het Medisch Centrum

In Gát staat een gezondheidscentrum dat van het Pastoraal Fonds steun ontvangt. In de afgelopen jaren hebben er bij het Medisch Centrum aanzienlijke verbeteringen plaatsgevonden. Deze opknapbeurten hebben er toe geleid dat het medisch centrum ook regionaal goed staat aangeschreven en zelfs een voorbeeldfunctie heeft.
Het medisch centrum wordt ook financieel ondersteund om de noodzakelijkste medicijnen aan te schaffen voor de eerste hulp.
Daarnaast worden medische hulpmiddelen zoals verbandmiddelen, loopsteunen en rolstoelen gestuurd.


Plaats: Kisbégány
Project: Ramen en deuren van de dokterspost vernieuwen

De dokterspost in Kisbégány is op een bijzondere manier gehuisvest. De ene helft van het gebouw is in gebruik door de eigenaar en in de andere helft is de dokterspost gehuisvest. Het zal duidelijk zijn dat de eigenaar niet te veel wil uitgeven aan het onderhouden van de dokterspost. In de loop der jaren heeft het Pastoraal Fonds daarom geholpen de dokterspost zodanig op te knappen dat het goed bruikbaar is als dokterspost. Vloeren en deuren zijn vernieuwd. Er is bijgedragen aan de aanschaf van archiefkasten e.d.
Echter, de stookkosten blijven hoog omdat de ramen enkel glas zijn en ook niet meer goed sluiten. Ook de voordeur is in een niet al te beste staat.
Het Pastoraal Fonds gaat de dokterspost nu financieel ondersteunen bij het plaatsen van kunststofkozijnen met dubbelglas. Ook de voordeur zal in dezelfde stijl worden vernieuwd.


Plaats: Csonkapapi, Kigyós, Nagymuzsaly, Balazsér, Kisbégány,
Project: Diaconale hulp

In Csonkapapi, Kigyós, Nagymuzsaly, Balazsér en Kisbégány wordt diaconale hulp gegeven in de vorm van kleding en levensmiddelen. De kleding wordt vanuit Sassenheim via Kringloopwinkel Op Dreef naar het dorp gestuurd. Voor de aanschaf van levensmiddelen wordt door het Pastoraal Fonds per maand een bedrag uitgetrokken om de hulpbehoevende mensen te steunen en het leven voor hen iets te veraangenamen.
De contactpersonen in dit dorp verzorgen de diaconale hulp. Levensmiddelen wordt uitgedeeld, kleding wordt verdeeld onder de allerarmsten, de zieken en bejaarden worden bezocht.


Plaats: Gát
Project: Aanschaf van Lamp en boor voor de tandarts

De tandarts die gevestigd is in de dokterspost in Gát heeft een nieuwe lamp en een nieuw boor moeten aanschaffen. Ondanks het feit dat het slechts om 158 euro ging, bleek het voor de dokterspost een grote financiële hobbel.
De dokter van de dokterspost heeft er bij het Pastoraal Fonds meermaals op aangedrongen haar te financieel te helpen bij de aanschaf.
Het Pastoraal Fonds heeft haar de financiële middelen gegeven de gevraagd lamp en boor in 2017 aan te schaffen.


Plaats: Gát
Project: Renovatie van drie ruimtes in de dokterspost

Enige jaren geleden is een deel van de dokterspost in Gát gerenoveerd. In de loop der tijd zijn er ook diverse projecten uitgevoerd.
Een drietal ruimten zijn echter niet opgeknapt. Het gaat om het betegelen en opknappen van drie ruimtes, nl. de ruimte van de verpleegkundige en de verloskundige én de ruimte waar de injecties worden gegeven.
Het project voor het opknappen van de drie ruimtes is in 2017 gestart.


Plaats: Kigyós
Project: Natte ruimte in het Parochiehuis

De Reformatorisch kerk in Kigyós heeft een nieuwe predikant. In een voormalige kleuterschool wil hij verschillende ruimtes geschikt maken voor bijeenkomsten van de kerkelijke gemeente. De bestaande toiletten voldoen door hun afmetingen echter niet, omdat deze vroeger door kinderen van de kleuterschool werden gebruikt. Ook is door de slechte water kwaliteit alles onbruikbaar voor hergebruik.
Dit project dat in 2017 is gestart betreft het realiseren van nieuwe toiletruimte en aanbrengen van wasbakken.


Plaats: Kigyós
Project: Buitenpaviljoen

In de zomermaanden kan het heel warm zijn in Transkarpatië in Oekraïne. De kinderen krijgen dan vaak buiten les. Maar daar is het ook erg warm, zeker in de zon. Een zomerpaviljoen kan daarbij heel goed van pas komen. Enerzijds geeft het beschutting tegen de zon (ook de regen) en anderzijds is het aan de buitenzijde open zodat het goede ventilatie is gewaarborgd.
In andere dorpen heeft het Pastoraal Fonds reeds meegeholpen een dergelijk paviljoen te laten bouwen.
Ook bij de bouw van dit paviljoen wordt financiële ondersteuning gegeven.
Het is een project dat in 2017 is gestart.


Plaats: Csonkapapi
Project: Speeltoestellen voor buiten

De kinderen van de kleuterschool in Csonkapapi spelen heel graag buiten. Ouders hebben in het verleden met financiële hulp van het Pastoraal Fonds diverse speeltoestellen van hout gemaakt. Inmiddels is dit echter helemaal kapot gegaan en zelfs gevaarlijk om te gebruiken. De kleuterschool wil nu graag reeds industrieel vervaardigde speeltoestellen aanschaffen bij een erkende leverancier van speeltoestellen.
Het Pastoraal Fonds ondersteunt dit project financieel en doet dit van harte.


Plaats: Kisbégány
Project: ECG apparaat voor dokterspost

De dokterspost heeft in 2007 reeds hulp van het Pastoraal Fonds gehad bij de aanschaf van een draagbaar ECG apparaat. Het apparaat werd veel bij de mensen thuis gebruikt. Dat wil zeggen dat het apparaat daardoor veel te leiden heeft van het transport (de dokter gaat altijd op de fiets) over de moeilijke wegen. Ook werd vooral gewerkt met de oplaadbare accu in het apparaat. Zelden werd het apparaat op de locatie onder stroom gebruikt.
Nu is de accu niet meer bruikbaar en kan er alleen gewerkt worden met directe stroomvoorziening. Ook zijn onderdelen kapot gegaan en niet meer verkrijgbaar.
Het apparaat is daardoor onbetrouwbaar geworden wat niet mag gebeuren tijdens een onderzoek.
Het Pastoraal Fonds stelt geld beschikbaar om voor de dokterspost een nieuw ECG apparaat aan te schaffen.


Plaats: Gát
Project: Keukengerei voor de keuken van kleuterschool

De keukeninventaris van de kleuterschool in Gát is nogal armoedig. Voor het koken en opdienen van het eten voor de kinderen zijn er niet genoeg pannen en schalen. ook ontbreekt een magnetron.
Wat er niet is: twee pannen van 40 liter, twee pannen van 20 liter, drie koekenpannen, 90 borden voor het eerste en tweede gerecht, 90 lepels en 90 vorken, 90 kopjes, twee theekannen, vier bakken van 10 liter om etenswaren te
bewaren en om pasta etc te laten rijzen.
Het Pastoraal Fonds heeft besloten geld voor de aanschaf ter beschikking te stellen.


Plaats: Nagymuzsaly
Project: Kleuterschool – voordeur, keukengerei e.d.

De voordeur van de kleuterschool in Nagymuzsaly is in zeer slechte staat, de kou komt er door naar binnen. De school wil die heel graag vernieuwen.
Er zijn geen goede en voldoende borden en mokken. Slechts één brander van het fornuis doet het. De school wil graag een nieuw fornuis, met een elektrische oven, en ook een wasmachine zodat er gewassen kan worden. Ook bureaus en stoelen zou men kunnen gebruiken.
Het project is in 2017 gestart met financiële hulp van het Pastoraal Fonds.


Plaats: Gát
Project: “Groot” speelgoed voor de kleuterschool

De kleuterschool in Gát heeft een tekort aan “groot” speelgoed. Op het “grote” speelgoed dat nu nog in gebruik is zijn de kinderen uitgekeken en is ook behoorlijk versleten. Voor nog een tweetal groepen (er zijn in totaal vier groepen) wil de kleuterschool nu speelgoed bestaande uit: meubeltjes, een keukentje, doktersspulletjes, een winkeltje, enz. en daarbij alle kleine onderdelen die hierbij horen.
Dit speelgoed moet bijdragen aan de ontwikkeling van het kind.
In 2016 heeft het Pastoraal Fonds reeds voor twee groepen dergelijk speelgoed bekostigd. Nu zal het Pastoraal Fonds dit weer doen.